πΏπ‘–π‘’π‘“π‘‘π‘’π‘£π‘œπ‘™

Het was een bijzondere dag afgelopen zondag. We mochten Leah laten dopen. Het Lichtje van vandaag is de tekst welke ze heeft meegekregen bij haar doop. Een hele bijzondere tekst want ook haar broer kreeg deze tekst mee voor 4 jaar terug! Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw – Psalm 103:8 Het was een prachtige dienst waar we als laatste lied ’Ik zal er zijn’ zongen. Zo vaak heb ik het lied al gezongen maar deze keer zong ik hem met Leah in gedachten en raakte me des te meer dit stukje: Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. We hebben onze kinderen ontvangen uit Zijn Hand en mogen voor ze zorgen met de zekerheid dat heel hun leven lang Hij erbij zal zijn β™‘