π‘©π’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’ 𝒅𝒆 π’π’Šπ’†π’‡π’…π’†

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Efeze 3:16,17