π‘―π’Šπ’‹ π’ƒπ’“π’†π’π’ˆπ’• 𝒗𝒓𝒆𝒅𝒆

Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,Β bekleed met de macht van deΒ HEER, zijn God,Β met de majesteit van diens verheven naam.Β Zij zullen veilig wonen,Β want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,Β en hij brengt vrede.

Micha 5:3

Ook weer een prachtige profetie dit keer uit het Bijbelboek Micha.Β Zo mooi hoe hier al staat beschreven hoe Hij zal zijn als een Herder. Jezus zegt het zelf in Johannes 10:11 “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

Het beeld wat ik erbij gebruikt heb vandaag vind ik zoΒ mooi uitbeelden van hoe Jezus voor ons wil zijn.Β Zo mogen we ons voelen in Zijn liefdevolle armen. Zo geborgen en zo veilig. Daar mogen we Zijn vrede ervaren.