𝑱𝑯𝑾𝑯 – π‘«π’‚π’ˆ πŸπŸ•

JHWH – Hij zal er zijn

Wat een Naam met een belofte erin!
Het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela geeft hier zulke mooie woorden aan:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.Β 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is β€˜Ik ben’ en β€˜Ik zal er zijn’.

Luister het vandaag voor het eerst of weer opnieuw hier