π‘·π’‚π’π’Žπ’›π’π’π’…π’‚π’ˆ

Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
β€˜Hosanna!Β Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Marcus 11:9

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.Β Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.