𝑽𝒆𝒓𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘

Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19