π‘½π’Šπ’‚ 𝑫𝒐𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒂 – π‘«π’‚π’ˆ πŸ’πŸ‘

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,Β 
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: β€œKruisigt Hem!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Tekst & muziek: Billy Sprague/Niles Borop Ned. Tekst: Rikkert Zuiderveld Β© 1983 BMG Songs/Meadowgreen Music Company/Word Music/Smallstonemediasongs.com

Luister het lied hierΒ online