π‘½π’π’ˆπ’†π’π’”

Je kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar wel dat ze een nestje op je hoofd bouwen – Corrie ten Boom Deze prachtige uitspraak van Corrie deelde ik pasgelden al in een bericht. Maar deze waarheid is ook wel een Lichtje waard. Elke dag worden we overspoeld door gedachten. (Ik denk trouwens dat mannen daar iets minder last van hebben. Zo vaak vraag ik aan m’n man: ‘Wat denk je nu?’ ‘Ohhh niets’, is het antwoord dan. Maar dat even terzijde πŸ™‚ Het is aan ons om deze gedachten te toetsen aan Zijn Woord en waarheid. Zodat er geen ‘nestje’ gebouwd kan worden van leugens waar je in gaat geloven.