𝑾𝒂𝒏𝒕 π’ƒπ’Šπ’‹ 𝒖 π’Šπ’” 𝒅𝒆 𝒃𝒓𝒐𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
π’˜π’‚π’π’• π’ƒπ’Šπ’‹ 𝒖 π’Šπ’” 𝒅𝒆 𝒃𝒓𝒐𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏,Β door ΓΊw licht zien wij licht.

Psalm 36:8-10