𝒁𝒆𝒏𝒅 π‘Όπ’˜ π’π’Šπ’„π’‰π’• 𝒆𝒏 π‘Όπ’˜ π’˜π’‚π’‚π’“π’‰π’†π’Šπ’…

Zend Uw licht en Uw waarheid;
laten die mij leiden,
mij brengen tot Uw heilige berg
en tot Uw woningen,
zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
naar God,Β mijnΒ blijdschap, mijn vreugde;
en ik U met de harp kan loven,
o God, mijn God!

Psalm 43:3,4