Jesaja 49:9

Bovenaan dit hoofdstuk in de Bijbel staat in het Boek:
De toekomstige Verlosser

Ik deel graag nog de verzen ervoor en erna omdat deze ook zo mooi zijn!

Dit zegt de Heer: “Op de juiste tijd zal Ik naar je luisteren.
Op de juiste tijd zal Ik je redden. Ik zal je beschermen.
Door jou zal Ik een verbond sluiten met het volk.
Door jou zal Ik doen wat Ik heb beloofd:
Ik zal het land weer herstellen.
Ik zal de verwoeste eigendommen weer teruggeven.

Jij zal tegen gevangenen zeggen: ‘Kom naar buiten!’
Tegen mensen die in het donker zitten,
zul je zeggen: ‘Kom tevoorschijn!’
Overal waar ze komen, zullen ze te eten hebben.
Op de heuvels zullen ze te eten hebben.
Ze zullen geen honger of dorst hebben.
Ze zullen geen last hebben van de hitte van de zon.

Want hun Redder zal hen leiden.
Hij zal hen naar waterbronnen brengen.
En Ik zal al mijn bergen in een vlakte veranderen.
Mijn wegen zullen vlak zijn.
Let op, de mensen zullen uit verre landen komen.
Sommigen uit het noorden en westen,
anderen uit Sinim in het zuiden van Egypte.

Juich, hemel! Roep het uit, aarde!
Jubel, bergen! Want de Heer heeft zijn volk getroost.
Hij zal de mensen uit hun ellende redden.”
Jesaja 49:8-13 uit de Basis Bijbel