πΊπ‘’π‘™π‘’π‘˜π‘˜π‘–π‘” 𝑧𝑖𝑗𝑛..

Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren, zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Psalm 84:6-7