πΊπ‘œπ‘‘ π‘˜π‘’π‘›π‘‘ 𝑗𝑒

πΊπ‘œπ‘‘ π‘˜π‘’π‘›π‘‘ 𝑗𝑒 – Zie Jeremia 1:5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.