πΌπ‘˜ 𝑠𝑑𝑒𝑙 π‘šπ‘–π‘—π‘› π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘’π‘€π‘’π‘›

β€˜k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij β€˜k Zie naar Hem op en β€˜k weet hij is mij steeds nabij