𝐼’𝑙𝑙 𝑏𝑒 π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘¦π‘œπ‘’

Dit nummer.. Ik heb het ‘vroeger’ grijs gedraaid in de trein op weg naar Utrecht. En hij blijft mooi! Jezus zegt het zelf tegen zijn discipelen en ook wij mogen daar zeker van zijn. Hij is met ons elke dag op elk moment van ons leven. “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” – MatteΓΌs 28:20 I’m afraid I see nation fighting nation I hear war has gathered in the air Will my child live a life of freedom? And will I stand true until the end? Well, hold on to the things you said I hold on to the things you said (you said) I’ll be with you, I’ll be with you With you ’til the end of the world I see fire earthquake and famine I hear men say they are “the one” All these things you said were going to happen I’m still afraid keep me steady in my heart I hold on to the things you said (you said) I’ll be with you, I’ll be with you With you ’til the end of the world (repeat 1x) I’ll be with you when the sun doesn’t shine I’ll be with you at the end of all time I’ll be with you when the stars fall from the sky I’ll be with you I’ll Be With You | Paul Colman Trio