π‘‡π‘œπ‘’π‘› π‘Ÿπ‘–π‘’π‘π‘’π‘› 𝑧𝑖𝑗

Toen riepen zij in hun ellende tot de Here en Hij redde hen uit al hun angst. Hij leidde hen uit diepe duisternis, waarin zij leefden, en verbrak alles waarmee zij zaten vastgebonden. Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen en Hem eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan. Psalm 107:13-15 Ik las deze Psalm en moest denken aan afgelopen zondag. Sinds lange tijd was ik weer een keer naar de wonderlijke zondag van Royal Mission. Dat is 1 keer per maand bij ons in Veenendaal. Als je nog nooit bent geweest dan geloof ik dat je niet weet wat je ziet! De kracht van gebed is tijdens zo’n dienst zo zichtbaar! Toch is de weerstand tegen zulke diensten er ook. Soms denk ik weleens dat we te klein van onze God denken. Dat we niet met alles naar Hem toegaan omdat we denken dat het nou eenmaal zo is. Maar in deze Psalm staat zo duidelijk dat je in alle ellende tot Hem mogen roepen! Dat Hij ons zal redden en daarna zal leiden. Op welke manier dat is aan Hem maar we mogen alles van Hem verwachten! Ook vandaag de dag doet onze God nog wonderen! Daarom vandaag deze tekst om ons daaraan te herinneren!