𝑨𝒄𝒉𝒕 𝒅𝒆 π’˜π’Šπ’‹π’”π’‰π’†π’Šπ’…Β π’‰π’π’π’ˆ

𝑨𝒄𝒉𝒕 𝒅𝒆 π’˜π’Šπ’‹π’”π’‰π’†π’Šπ’… π’‰π’π’π’ˆ, dan geeft ze je aanzien,
ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.

Ze legt een sierlijke krans om je hoofd,
schenkt je een luisterrijke kroon

Spreuken 4:8,9