𝑨𝒍𝒔 𝒋𝒆 𝒗𝒆𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒏 π’Šπ’†π’Žπ’‚π’π’… 𝒉𝒐𝒖𝒅𝒕

Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Als Je Veel Van Iemand Houdt
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Luister het lied hier online opΒ YouTube