𝑨𝒍 𝒅𝒆 π’˜π’†π’ˆ

Ondanks dat sommige films en boeken ons willen laten geloven dat het leven een grote romantische reis is, is in het β€˜echte’ leven vaak zo anders.
 
Iedereen krijgt te maken met verlies, iedereen gaat ziekte meemaken in welke vorm dan ook. De een is gelukkig in de liefde voor de ander is dit niet weggelegd en maakt de reis van dit leven alleen. Bij de een gaat de kinderwens in vervulling, bij een ander is er zoveel verdriet en een lege plek die ze hun hele leven moeten meedragen.
 
Ik ben nu aan het lezen in het boek Job. Ondanks dat het niet de eerste keer is dat ik het verhaal lees overweldigt het me nog steeds. Want als je kijkt wat hem overkomt dan kan je niet anders dan je afvragen, waarom? Zijn β€˜vrienden’ proberen hem hierop antwoord te geven maar falen daar enorm in.
 
Toch vind ik het Bijbelboek Job mooi. Want als je verder gaat lezen begint God te spreken. En als Hij spreekt worden wij stil. Nu gaat Hij aan Job vragen stellen en als je over deze vragen gaat nadenken besef je de grootheid van onze God.
 
Het begin van het Bijbelboek Job laat zien dat de duivel ons van ons geloof wil afhelpen in deze Grote God. Dat we gaan twijfelen aan Zijn goedheid en Kracht. Dat Hij ons aan ons lot overlaat. Maar dat zal God nooit doen als wij ons geloof en vertrouwen op Hem blijven stellen. Als we blijven kijken naar hoe groot onze God is. In hoofdstuk 19:25 geeft Job ons het antwoord waar wij ons aan mogen vasthouden dwars door alle gebrokenheid heen:
“Mijn Verlosser leeft!”
 
Zo prachtig sluit het lied van Johannes de Heer aan bij bovenstaand stukje,
ik deel hem als bemoediging!
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer 
 
Zoete troost en zaal’ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel 
‘k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met ‘t Hemels brood
 
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al ‘t aardse stormgebruis
en volkomen vreugde
wacht mij in het zalig Vaderhuis
 
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
“Jezus leidde mij de weg”

Luister het lied hier online op YouTube