π‘©π’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’ π‘΄π’Šπ’‹ – π‘«π’‚π’ˆ πŸ‘πŸ‘

Blijf in Mij

– Johannes 15:4 –

Deze week gaan we kijken naar enkele uitspraken welke Jezus heeft gedaan.
Vandaag de oproep om in Hem te blijven. Wat is het belangrijk voor ons om met Hem verbonden te blijven. Alleen dan kunnen we vrucht dragen.

Ik deel nog een stukje van de tekst die eraan vooraf gaat:
β€˜Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.