π‘©π’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’ π’Žπ’Šπ’‹, 𝒅𝒂𝒏 π’ƒπ’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’Œ π’Šπ’ π’‹π’–π’π’π’Šπ’†

π‘©π’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’ π’Žπ’Šπ’‹, 𝒅𝒂𝒏 π’ƒπ’π’Šπ’‹π’‡ π’Šπ’Œ π’Šπ’ π’‹π’–π’π’π’Šπ’†. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen –Β Johannes 15:4-5

Wat een belofte geeft Jezus ons hier. Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie.

Maar hoe blijf je in Hem?Β Door onze gedachten op Hem te richten, te luisteren naar Zijn stem.Β Door Zijn woorden te lezen.Β Door Zijn lessen in de praktijk te brengen. Stel jezelf de vraag: wat zou Jezus in deze situatie doen?Β Door lief te hebben zoals Hij doet… de Vader liefhebben en ook de mensen om je heen en door je te laten vervullen met de Heilige Geest. Vraag het Hem maar.

Zo krijgen weΒ voeding van Hem om vruchtbaar te leven. Je mag erop vertrouwen dat Hij door jou heen zal werken als je dicht bij Hem blijft. Dan is het geen eigen kunnen maar kan je het door Hem.