𝑫𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬 π’›π’†π’ˆπ’†π’π’† 𝒖 𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒆𝒅𝒆 𝒖!

𝑫𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬 π’›π’†π’ˆπ’†π’π’† 𝒖 𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒆𝒅𝒆 𝒖!
DeΒ HEEREΒ doe Zijn aangezicht over u lichtenΒ en zij u genadig!
DeΒ HEEREΒ verheffe Zijn aangezicht over uΒ en geve u vrede!

Numeri 6:24-26