𝑫𝒆 𝑯𝒆𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒏𝒂𝒃𝒊𝒋

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart
Psalm 34:19a