𝑫𝒆 𝑯𝒆𝒆𝒓 π’˜π’Šπ’ π’Šπ’Œ π’…π’Šπ’†π’π’†π’

Maria zei: β€˜De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Lucas 1:38

MariaΒ heeft net van de Engel te horen gekregen dat ze zwanger zal worden. Een jong meisje verloofd met Jozef. En dan zwanger van Iemand anders. Haar toekomst zal heel anders gaan worden dan dat ze voor ogen had. Zouden mensen het gaan begrijpen? Zal Jozef het geloven? En toch… Zijn dit haar woorden: “De Heer wil ik dienen”.

In ons leven komen we soms ook voor keuzes te staan. Keuzes die de toekomst die je voor ogen had compleet zullen gaan veranderen. Misschien ook wel keuzes waarvan je weet dat het je niet geliefd bij sommigeΒ mensen zal maken maar waarvan je wel weet dat het de weg is die God voor jou heeft uitgekozen.Β Waar kies jij dan voor? Kan jij dan Maria nazeggen:
“De Heer wil ik dienen”?