𝑫𝒆 π’ˆπ’†π’π’Šπ’‹π’Œπ’†π’π’Šπ’” 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 π’Žπ’π’”π’•π’†π’“π’…π’›π’‚π’‚π’…

𝑫𝒆 π’ˆπ’†π’π’Šπ’‹π’Œπ’†π’π’Šπ’” 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 π’Žπ’π’”π’•π’†π’“π’…π’›π’‚π’‚π’…

Marcus 4:30-34

En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?Β Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aardeΒ zijn.Β En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw.Β En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor zover zij het horen konden,Β en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan Zijn discipelen als zij alleen waren.

De les voor ons

Het mosterdzaadje is het kleinste zaad onder de zaden maar kan uitgroeien tot een boom van 1 tot 4 meter. Zo is het ook met het koninkrijk van God het lijkt klein te beginnen in een stal in Bethlehem maar zal uitgroeien tot een wereldwijde gemeenschap van gelovigen.

God gebruikt kleine dingen voor grote doeleinden.Β We moeten nooit denken dat kleine dingen minder belangrijk zijn.Β Zo kan en wil Hij ook ons gebruiken om Zijn Woord te verspreiden.