𝑫𝒆 𝒍𝒂𝒂𝒕𝒔𝒕𝒆 π’…π’‚π’ˆ 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝒋𝒂𝒂𝒓

31 december 2022.
De laatste dag van het jaar alweer!

Ik weet niet wat dit jaar jou gebracht heeft?Β Misschien was het een jaar vol geluk en nieuwe kansen?Β Misschien is het juist een jaar geweest waarvan je blij bent dat hij achter de rug is.Β 

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Heb jij goede voornemens? Of doe je daar niet aan?Β Ik kwam pasgelden dit beeld tegen van een batterij die bijna leeg is. Daarbij stond de tekst:

“Dit laat je niet gebeuren met je telefoon dus laat het ook niet met jezelf gebeuren.Β Voor jezelf zorgen is een prioriteit en geen luxe.”

Het raakte me. Want hoeveel van ons lopen juist wel met een bijna lege batterij maar gaan maar door omdat we niet zwak willen zijn of ons niet willen laten kennen? Ik herken het bij mezelf. Ik ga het liefste maar door, uitrusten kanΒ voor mij voelen als zonde van m’n tijd.

Maar ik geloof dat ik dit beeld niet voor niets voor ogen kreeg. God wil dat we goed voor onszelf zorgen. Dat we tijd nemen om uit te rusten om zo weer op te laden. Er staat in 1 Kortinthe 6 vers 20:
“U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam”
Goed voor jezelf zorgen is dus ook een Bijbelse opdracht.

En met deze opdracht wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik ga de tijd nemen om uit te rusten. Om mijn lichaam (en het baby’tje wat in mij mag groeien) dat te geven wat het nodig heeft.

Voor Kleinlichtje gaat dat betekenen dat ik niet meer 6 dagen in de week eenΒ Lichtje ga plaatsen maar tijdelijk om de dag. En dat de bestellingen niet binnen 1-2 werkdagen maar binnen 2-3 werkdagen verzonden gaan worden.

Ik wens jullie alvast Gods zegen en vooral ook rust toe in het nieuwe jaar dat voor ons ligt!Β 
Denk aan jezelf zodat je erΒ ook voor anderen kunt blijven zijn!