𝑮𝒆𝒍𝒐𝒐𝒇

Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt,
maar geloof in een grote God.

Corrie ten Boom