𝑮𝒆𝒛𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒔𝒆𝒏

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:
De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 𝑬𝒏 𝒛𝒊𝒋 𝒉𝒆𝒓𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒛𝒊𝒄𝒉 𝒁𝒊𝒋𝒏 𝒘𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏

Lucas 24:6-8