π‘―π’†π’†π’π’Žπ’†π’†π’”π’•π’†π’“

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van deΒ HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben deΒ HEERE, uw Heelmeester.

Exodus 15:26