𝑯𝒆𝒆𝒓 𝑼 𝒃𝒆𝒏𝒕 π’Žπ’Šπ’‹π’ 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏

Vandaag gaan we weer verder met om de dag een Lichtje.
Deze dag deel ik dit prachtige lied met jullieΒ β™‘

Heer, UΒ bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, UΒ bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang UΒ mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want UΒ bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

K geloof in U, heer Jezus, geboren uit de maagd
Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigt met Uw volk
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst
Dan brengt UΒ ons thuis in Gods rijk

Heer, UΒ bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw
Heer, UΒ bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft UΒ mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt UΒ ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Heer U bent mijn leven

Luister het lied hier online