𝑯𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒂𝒕𝒔𝒕𝒆 π’π’Šπ’†π’…

Ons aardse leven
Lijkt zo vergankelijk
Als het lijden ons ontmoet
Al onze houvast
Lijkt plots te wankelen
Op de weg van tegenspoedΒ Β 

Soms lijkt ons loflied
van ons ontnomen
In het dal van ons verdriet
Alleen ons zwijgen
lijkt nu nog overΒ 
Ver van enig perspectiefΒ 

Maar ook al zien we nu nietΒ 
Nog steeds staat de belofte
De hoop die ons vooruitzicht biedt

Wij zullen zingen
Nu en voor eeuwig
Een lied vol eerbied, een lied van hoogste lof
Wij zullen leven
En nooit meer sterven
Voor altijd wonen bij de hoogste God

Een nieuwe hemel
Een nieuwe aarde
Wat een rijkdom zal dat zijn
Nooit meer verlaten
voor altijd samen
Onze tranen dan voorbijΒ 

Maar ook al zien we nu niet
Nog steeds staat de belofte
De hoop die ons vooruitzicht biedt

Wij zullen zingen
Nu en voor eeuwig
Een lied vol eerbied, een lied van hoogste lof
Wij zullen leven
En nooit meer sterven
Voor altijd wonen bij de hoogste God

Het laatste lied klinkt hier op de aardeΒ 
Een loflied voor Uw grote naam
Het eerste lied klinkt met eng’len samen
Als wij de hemel binnengaanΒ 

Wij zullen zingen
Nu en voor eeuwig
Een lied vol eerbied, een lied van hoogste lof
Wij zullen leven
En nooit meer sterven
Voor altijd wonen bij de hoogste God

Het laatste lied | Geschreven doorΒ Het laatste lied

Wat een hoop hebben we! De dood heeft niet het laatste woord! Godzijdank!Β 
Ik kan je echt aanraden dit lied eens te luisteren!