𝑯𝒐𝒆 π’Žπ’π’π’Š

Deze nieuwe morgen, laat ik me verwonderen
Als ik de voordeur achter mij dicht doe
Het is wat fris hierbuiten, ik hoor de vogels zingen
Vol overgave oefenen ze ’s morgens vroeg
Oh, oh hoe mooi

De mist over de velden als deken die weer optrekt
Als het eerste zonlicht door de wolken breekt
De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren
Dat vol enthousiasme van haar Schepper spreekt
Oh, oh hoe mooi

En opeens overvalt me de gedachte
Dat U alles zorgvuldig heeft gemaakt
Oh, oh hoe mooi

De zoete geur van bloemen in honderd kleuren bloeiend
Laat me hier genieten met mijn ogen dicht
Het ritme van de regen dat neerkomt op de blaadjes
Maakt dat mijn hart danst in het morgenlicht
Oh, oh hoe mooi

En opeens overvalt me de gedachte
Dat U alles zorgvuldig heeft gemaakt
Telkens weer laat uw schepping mij verrassen
Als uw grootheid mij in het kleine raakt
Oh, oh hoe mooi

En als ik me dan bedenk dat ook ik uw schepping ben
Dat U mij heeft gevormd naar uw beeld
En als ik me dan bedenk dat ook ik uw schepping ben
Dat U mij heeft gevormd naar uw beeld
Dan weet ik dat ik wonderlijk, zo wonderlijk gemaakt ben

Oh, oh hoe mooi Oh,
oh hoe mooi

Deze nieuwe morgen, laat ik me verwonderen
Als ik de voordeur achter mij dicht doe

𝑯𝒐𝒆 π’Žπ’π’π’Š –Β Marjolein Keijzer & Delise

Luister het lied hier online