𝑯𝒐𝒐𝒑 π’Šπ’ 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒆𝒏 π’Šπ’ 𝒅𝒐𝒐𝒅

De laatste dag over hoop. Morgen vieren we alweer 4e Advent en gaan we toeleven naar de geboorte van onze Redder! Dit lied geeft zo mooi de hoop weer waarin we geloven. In welke periode we in ons leven ookΒ bevinden, Hij is onze Hoop!Β 

𝑯𝒐𝒐𝒑 π’Šπ’ 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒆𝒏 π’Šπ’ 𝒅𝒐𝒐𝒅

Wie troost in leven en in dood?
Christus zelf! Christus zelf!
Wat geeft ons zekerheid en hoop?
Wij zijn nu Zijn eigendom

Wie houdt ons leven in Zijn hand?
Wat is ooit sterker dan Zijn plan?
Wie houdt ons vast – tot aan het eind?
Zijn liefde houdt ons overeind

Oh zing halleluja!
EΓ©n Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing halleluja!
Jezus Christus, wordt verhoogd
Hoop in leven en in dood!

Welk woord kalmeert de bangste ziel?
God is goed! God is goed!
Waarin kan ik Zijn goedheid zien?
Bovenal in Jezus’ bloed

Wie staat er boven storm en angst
Leert ons geloven, desondanks?
Wie stuurt de stroming die ons stuwt
Naar vaste wal, naar Jezus toe?

Oh zing halleluja!
EΓ©n Hoop leeft voor eeuwig
Oh zing halleluja!
Jezus Christus, wordt verhoogd
Hoop in leven en in dood!

Wat zingen wij tegen de dood?
Christus leeft! Christus leeft!
Waarmee wordt ons geloof beloond?
Eeuwig leven, dichtbij Hem

Hij wekt ons op, als Hij verschijnt
Zonde en dood zijn dan voorbij
Een feest vol vreugde, zonder eind
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! (Oh, Jezus)

Oh zing halleluja!
EΓ©n Hoop leeft voor eeuwig
Oh zing halleluja!
Jezus Christus, wordt verhoogd
Hoop in leven en in dood! (Zing halleluja)

Hoop in leven en in dood | Opwekking 857

Oorspronkelijke titel: Christ our hope in life and death
Tekst en muziek: Keith Getty, Matt Boswell, Jordan Kauflin
Matt Merker, Matt Papa
Nederlandse tekst: Harold ten Cate

Β© Getty Music Hymns and Songs/Getty Music Publishing/Jordan Kauflin Music/Love Your Enemies Publishing/Matthew Merker Music/Messenger Hymns. Voor de Benelux: Small Stone Media.

Luister het lied hier online op YouTube