𝑰𝒌 𝒃𝒐𝒖𝒘 𝒐𝒑 𝑼

Ik bouw op U Mijn Schild en mijn Verlosser Niet eenzaam ga ik op de vijand aan Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming Ik bouw op U en ga in Uwe naam Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming Ik bouw op U en ga in Uwe naam Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in Uwe naam Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in Uwe naam Ik bouw op U Mijn Schild en mijn Verlosser Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan In rust met U die mij hebt voortgeleid In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan In rust met U die mij hebt voortgeleid Opwekking 124