π‘°π’Œ π’˜π’Šπ’ 𝒉𝒆𝒆𝒍 π’…π’Šπ’„π’‰π’• π’ƒπ’Šπ’‹ 𝑼 π’›π’Šπ’‹π’

π‘°π’Œ π’˜π’Šπ’ 𝒉𝒆𝒆𝒍 π’…π’Šπ’„π’‰π’• π’ƒπ’Šπ’‹ 𝑼 π’›π’Šπ’‹π’,
Als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
Dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water,
Waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
Wanneer U mij draagt,
Als ik niet verder kan gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
Als een kind bij de vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn;
Dat is de plek waar ik hoor.

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op,
Houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.
En U tilt mij op
En laat mij niet meer gaan.) 2x

Opwekking 581

Luister hier online