π‘°π’Œ 𝒛𝒂𝒍 𝒆𝒓 π’›π’Šπ’‹π’

Deze week leven we toe naar Pinksteren.
Traditiegetrouw komt Groot Nieuws Radio dan altijd op de vrijdag
voor Pinksteren met de opwekking top 100.
Aankomende 5 dagen komt de top 5 van vorig jaar hier bij kleinlichtje als lichtje voorbij.
Met vandaag:

π‘°π’Œ 𝒛𝒂𝒍 𝒆𝒓 π’›π’Šπ’‹π’ – Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.Β 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is β€˜Ik ben’ en β€˜Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

β€˜Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is β€˜Ik ben’, en β€˜Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans MaatΒ 
Muziek: Kinga BΓ‘n en Adrian RoestΒ 
Β© 2013 Stichting Sela Music