𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 π‘Άπ’—π’†π’“π’˜π’Šπ’π’π’‚π’‚π’“

Op bevrijdingsdag moet ik denken aan deze zin uit het lied Jezus Overwinnaar.Β Vast bij velen bekend! Ik weet nog goed toenΒ Corona bij onsΒ uitbrakΒ dit lied door heel Nederland heeft geklonken. Het is een lied wat hoopt geeft,Β dat in welke nare situatie we nu zitten of zullen komen,Β Hij de Grote Overwinnaar is! Dat staat al vast! Hij zal voor ons strijden enΒ baant de weg van overwinning!

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neerΒ 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
OngeΓ«venaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaarΒ 
OngeΓ«venaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappijΒ Β 
Uw troon staat onwankelbaarΒ 
OngeΓ«venaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, OverwinnaarΒ 

OngeΓ«venaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar

Jezus Overwinnaar | Schrijvers : Eline Bakker, Reyer van Drongelen, Kees Kraayenoord