𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒋𝒏 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in den bangsten zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt’re bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.