𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 π’”π’•π’Šπ’π’• 𝒅𝒆 π’”π’•π’π’“π’Ž

𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 π’”π’•π’Šπ’π’• 𝒅𝒆 π’”π’•π’π’“π’Ž

Marcus 4:35-41

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant.Β En zij lieten de menigte achter en namen Hem, DieΒ alΒ in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.Β En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep.Β En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?Β En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 𝑬𝒏 π‘―π’Šπ’‹ π’›π’†π’Š π’•π’†π’ˆπ’†π’ 𝒉𝒆𝒏: π‘Ύπ’‚π’‚π’“π’π’Ž 𝒃𝒆𝒏𝒕 𝒖 𝒛𝒐 π’‚π’π’ˆπ’”π’•π’Šπ’ˆ? 𝑯𝒆𝒃𝒕 𝒖 𝒅𝒂𝒏 π’ˆπ’†π’†π’ π’ˆπ’†π’π’π’π’‡?Β En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?Β 

De les voor ons

Ook in ons leven woeden er allemaal stormen. Daarin hebben we twee keuzes: We gaan ons zorgen maken en denken dat Jezus er niets om geeft of je kunt de angst weerstaan en je vertrouwen op Hem stellen. Als je in paniek dreigt te raken, belijd dan aan God dat je Hem nodig hebt en vertrouw erop dat Hij voor jouΒ zorgt.

Zo mooi staat dat in 1 Petrus 5:7 ook: Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods Handen, want Hij zorgt voor jeΒ (Basis Bijbel) Daar mag je op vertrouwen!Β