π‘²π’Šπ’‹π’Œ 𝒏𝒂𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏

Dit lied kwam ik op vakantie tegen toen ik muziek aan het ‘ontdekken’ was.
Ik was er net achter gekomen dat ik zwanger was. Veel gevoelens kwamen bij mij voorbij. Van vreugde tot onzekerheid. Want zal het allemaal goed gaan? Hoe zal de zwangerschap gaan verlopen?

En ineens was daar dit lied.

Kijk eens naar de sterren, kun jij ze tellen? 

Hij die dit alles heeft gemaakt,
zegt: “Je bent meer waard dan dit,” 
en houdt je in Zijn Handen

In elke angst, oh, kind, vat moed
Wees niet bang

De tranen rolden over mijn wangen dat kun je je misschien wel voorstellen.
We hoeven niet bang te zijn voor wat zal komen.
Hij is erbij, elke stap van de weg.

“Consider the stars in the sky;
Look up and wonder, can you count their number?
Consider the stars in the sky;
Umbrella to hide in, a dance floor of heaven.

Do not be afraid
Do not be afraid

Consider the stars in the sky;
When it is darkest they shine out the brightest
Consider the stars in the sky
In every anguish, Oh, child take courage

Do not be afraid
Do not be afraid
He who made all of this, and who holds all of this,
Holds you in his hands

Do not be afraid
Do not be afraid

Consider the stars in the sky;
Diamond in a ring. Over the Child King.
Consider the stars in the sky;
Grace He had promised, coming to find us

Do not be afraid
Do not be afraid
He who made all of this, says “You’re worth more than this, “
And holds you in his hands”

Consider the Stars – Keith & Kristyn Getty

Luister het lied hier online