𝑳𝒂𝒂𝒕 𝒋𝒆 π’—π’†π’“π’…π’“π’Šπ’†π’•

Laat het verdriet over wat er niet is je niet belemmeren om te kijken naar wat er wel is.
𝑻𝒆𝒍 𝒋𝒆 π’›π’†π’ˆπ’†π’π’Šπ’π’ˆπ’†π’

Misschien is het makkelijk gezegd. Misschien denk je, je moest eens weten.. Maar toch.. Kijk vandaag eens wat voor zegeningen er zijn.

Verdriet kan je zo opslokken dat het je overheerst, wat tot gevolg heeft dat je helemaal geen vreugde meer kunt ervaren. Blijf danken voor je zegeningen, blijf kijken naar wat er wel is.

Ik denk aan jou vandaag en bid je Zijn troost en zegeningen toe.