𝑳𝒂𝒂𝒕 π’Žπ’† π’Šπ’ 𝑼 π’ƒπ’π’Šπ’‹π’—π’†π’

Misschien herken je deze zin wel van eenΒ lied?

Het lied kwam in me op toen ik nadacht over de vrouwenconferentie welke vandaag in Doorn begint. Na jaren van niet samen kunnen komen is het dit jaar wel weer mogelijk! Het thema dit jaar isΒ β€œBlijf in Mij”, dan blijf ik in jullie. Ik deelde daar vorige week al een lichtje van. Het is zo bijzonder om met 500 vrouwen samen te komen en over dit thema na te denken.

Dit jaar is het voor mij nog specialer want ik mag samen met mijn zus in het pastorale teamΒ bidden met vrouwen. Bidden voor en met de ander, het is zo kostbaar. Er gaat kracht van gebed uit. Als wijΒ naderen tot God dan zal Hij tot ons naderen, dat beloofd Hij.

Ik wil jullie vragen mee te bidden deze dagen voor al deze vrouwen. Dat het thema mag bijdragen aan die laatste zin in het lied: Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik (al deze vrouwen) waarlijk vruchtbaar zij. Dat ze de conferentie weer mogen verlaten met een hart vol vreugde en vrede enΒ vrucht mogen dragen op de plek waar de Heer hen brengt.

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Schrijver |Β Jan Jakob Lodewijk ten Kate