𝑳𝒊𝒄𝒉𝒕𝒔𝒕𝒂𝒅

Lichtstad met uw paarlen poorten Wond’re stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men op deez’ aarde Ooit uw heerlijkheid aanschouwd Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist’ren naar zijn liefdesstem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist’ren naar zijn liefdesstem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist’ren naar zijn liefdesstem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem Lichtstad met uw paarlen poorten – De schrijver van dit lied is de Zweed Fredrick Arvid Blom (1867-1927). Hij emigreerde in 1890 vanuit Zweden naar Amerika en diende daar onder andere als voorganger. Nadat hij tijdens een moeilijke periode in zijn (geloofs)leven verbitterd in de gevangenis was beland, kwam hij tot bezinning en schreef dit lied van geloof en vertrouwen in zijn Heer en Heiland.