π‘³π’Šπ’„π’‰π’• 𝒂𝒂𝒏

Op deze 2e Advent deel ik met jullie het liedΒ π‘³π’Šπ’„π’‰π’• 𝒂𝒂𝒏
een prachtig lied geschreven door Schrijvers voor gerechtigheid.

De tweede kaars gaat vandaag bij ons aan. We ontsteken nog meer Licht. Maar hoe kunnen we ook ‘onszelf laten schijnen’ in deze wereld?
Daar geeft dit lied prachtig antwoord op:

Deze dingen wil God graag:
Leer van arme mensen houden,
Neem de lasten van hun schouders,
Open hun gevangenis vandaag.

Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan Om ons heen.

Deze dingen wil God graag:
Deel je eten met een ander,
Vul zijn uitgestoken handen,
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan Om ons heen.

Dan wordt het dag,
dan gaan we op weg,
Het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
Het licht van God schijnt om ons heen.

Deze dingen wil God graag:
Geef een thuis aan wie geen huis heeft
Wees een vriend voor wie alleen leeft
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan Om ons heen.

Licht aan | Schrijvers voor gerechtigheid

Eerste componist: Sergej Visser & Jeroen van der Wekken
& Lee Ann Vermeulen & Michiel van Heusden

Schrijver(s): Liesbeth Goedbloed & Sergej Visser
& Michiel van Heusden & Menno van der Beek

Luister het lied hier opΒ YouTubeΒ 

Laten we Zijn Licht laten schijnen lieve mensen!