π‘³π’Šπ’„π’‰π’• 𝒉𝒆𝒆𝒇𝒕 π’ˆπ’†π’†π’ π’”π’„π’‰π’‚π’…π’–π’˜

Normaal gesproken maak ik voor de zondag geen Lichtje, behalve op feestdagen of bijvoorbeeld op de Adventszondagen. Echter vandaag, in dit weekend waar er veel duistere feesten rondom Halloween plaatsvinden, wil ik graag dezeΒ boodschap van Licht delen!Β 

Want hoeΒ bijzonder is dit?
Licht heeft geen schaduw, zie de kaars in het Lichtje van vandaag.
Het Licht wint het van de duisternis, Godzijdank! Laten wij ook vandaag Zijn Licht verspreiden om de duisternis te verlichten!Β 

En natuurlijk mag dit liedΒ vandaag ook niet ontbreken!

Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!

Schijn in mij
Schijn door mij

Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
StortΒ op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

Opwekking 334

Luister het gehele lied hier online