π‘³π’Šπ’„π’‰π’• 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍𝒆 π’—π’π’π’Œπ’†π’

Hij zei: β€˜Dat je mijn dienaar bentΒ om de stammen van Jakob op te richtenΒ en de overlevenden van IsraΓ«l terug te brengen,Β dat is nog maar het begin.Β Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,Β opdat de redding die ik brengen zalΒ tot aan de einden der aarde reikt.’

Jesaja 49:6

Jezus is het Licht voor alle volken!
Zo mooi hoe dit ook in dit opwekkingslied verwoord is:

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
Van de dood.

U bent de hoop
In ons bestaan.
U bent de rots
Waarop wij staan.
U bent het licht
Waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
Droeg onze pijn.
Nu mogen wij
Dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
Levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof…

Tekst, muziek, arrangement:Β Brian Doerksen.
Nederlandse tekst: Mireille Schaart. Arrangement: Dennis Tielkes
Copyrights/Uitgevers etc.:Β Integrity’s Hosanna! Music / Unisong Music Publishers

Luister het lied hier online op YouTube