𝑴𝒂𝒂𝒓 π’˜π’Šπ’† 𝒅𝒆 π‘―π‘¬π‘¬π‘Ήπ‘¬Β π’—π’†π’“π’˜π’‚π’„π’‰π’•π’†π’

Maar wie de HEEREΒ verwachten,
zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden

Jesaja 40:31

Dit is een hele bekende tekst over verwachten. En om eerlijk te zijn èèn die me vandaag als muziek in m’n oren klinkt. Ben ondertussen alΒ meer dan twee weken ziek. En moet zeggen ziek en zwanger zijn dat is geen pretje. Nu is het griep en weet je dat het over zal gaan maar toch zetΒ dat me aan het denken.

Niet kunnen zoals je wilt dat is voor ons mensen heel moeilijk te accepteren. (tenminste voor mij wel) Wij willen rennen en niet moe worden. Wij willen maar door kunnen gaan. Maar hier en nu is dat gewoon niet mogelijk. Ons lichaam heeft rust nodig. Heeft het nodig dat je niet blijft door rennen.

Boven het hoofdstuk van dit vers staat God alleen is de Machtige.Β Zo mooi zijn de verzen welke vooraf gaan aan de tekst van het Lichtje:Β 

Weet u het niet?Β Hebt u het niet gehoord?Β De eeuwige God, deΒ HEERE,Β de Schepper van de einden der aarde,Β wordt niet moe en niet afgemat.Β Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.Β Hij geeft de vermoeide krachtΒ en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Hij wil er zijn voor ons als wij uitgeput zijn geraakt. Hij vraagt van ons het van Hem te verwachten.Β Daar hebben we zelf onze verantwoording in. Dat we niet blijven door hollen maar rust nemen bij onze Schepper. Dan zal Hij onze kracht vernieuwen!