π‘΄π’Šπ’‹π’ 𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 – π‘«π’‚π’ˆ πŸ’πŸ

Mijn Jezus, ik hou van U,
Ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
Mijn Redder bent U;
‘K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
Want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
Een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
Een doornenkroon voor U;
‘K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
In leven en dood.
En ik wil U prijzen,
Zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
Dan roep ik tot U:
‘K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
Uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij vΒ’Β’r U,
In uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
Zal ‘k zingen voor U:
‘K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu,
Maar nooit zoveel als nu.

Songwriters: Elly Zuiderveld Nieman / Remco Hakkert / Adoniram J. J. Gordon
Opwekking 392: Mijn Jezus, ik houd van UΒ 

Luister het lied hier online