π‘΄π’Šπ’‹π’ 𝒉𝒐𝒐𝒑, π’…π’Šπ’† π’Šπ’” 𝒐𝒑 𝑼!

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Psalm 39:8

Boven deze psalm in de HSV staat:Β Het leven is kort
David zegt er:Β “Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht,
hoeΒ vast hijΒ ookΒ staat”Β (vers 6)

En gelijk heeft hij. Want kunnen wij het leven af en toe ook niet zo ervaren? Ik besefte me dit des te meer toen voor 3 jaar terug mijn vader kwam te overlijden. Hij mocht 73 worden maar hoeveel berichten lees je wel niet van mensen die eerder gaan. Het leven is kort.

Het vers wat even daarna komt geeft ons houvast. Want wat verwachten wij? Onze hoop is op Hem! Ons leven hier op aarde is kort. Maar daarna mogen we leven in eeuwigheid met Hem! Dat maakt dat ons leven hier op aarde in een ander perspectief komt te staan.

De dood is niet het einde, door de komst van Jezus is het een nieuw begin!
Wat een wonder!Β 
Wat een genade en wat een vooruitzicht!