π‘Άπ’π’•π’‡π’†π’“π’Ž 𝑼 𝒐𝒗𝒆𝒓 π’Žπ’Šπ’‹!

En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen:
Jezus, Zoon van David, π’π’π’•π’‡π’†π’“π’Ž 𝑼 𝒐𝒗𝒆𝒓 π’Žπ’Šπ’‹!

Marcus 10:49

Als je zoekt naar de betekenis van “Ontfermen” kom je de volgende betekenis tegen: zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen. Hoe fijn is het gevoel dat iemand zich over je wil ontfermen. Dat iemand voor je wil zorgen en dat je veilig en geborgen bent. Dat is precies wat Jezus wil doen voor ons. Hij trekt zich het lot van ons aan en wil voor ons zorgen. Vraag het Hem maar!